કૃષિ મશીનરીની પર્યાવરણીય ધારણા

નાનજિંગમાં કૃષિ મશીનરી માટે બુદ્ધિશાળી ઉકેલ પ્રદાતાએ આસપાસના વાતાવરણને સમજવા માટે કૃષિ મશીનરી વિકસાવવાની જરૂર છે.ઓપરેશનલ સલામતી સુધારવા માટે, તેને કૃષિ મશીનરીની સામે લોકો અને અવરોધો પર નજર રાખવાની જરૂર છે.

આવશ્યક છે:

મોટી સેન્સિંગ રેન્જ, મોનિટરિંગ એંગલ 50° કરતા વધારે

મજબૂત પ્રકાશથી પ્રભાવિત નથી, 100KLux લાઇટિંગ વાતાવરણ હેઠળ સામાન્ય રીતે કામ કરી શકે છે

અંધ સ્થળનું અંતર 5cm કરતાં ઓછું છે.

આ કારણોસર, અમે A02 સેન્સરની ભલામણ કરીએ છીએ જે તેમની જરૂરિયાતોને પૂરી કરી શકે.

પર્યાવરણીય-1
સ્માર્ટ એગ્રીકલ્ચર