સ્માર્ટ એગ્રીકલ્ચર

  • Environmental perception of agricultural machinery

    કૃષિ મશીનરીની પર્યાવરણીય ધારણા

    નાનજિંગમાં કૃષિ મશીનરી માટે બુદ્ધિશાળી ઉકેલ પ્રદાતાએ આસપાસના વાતાવરણને સમજવા માટે કૃષિ મશીનરી વિકસાવવાની જરૂર છે.ઓપરેશનલ સલામતી સુધારવા માટે, તેને કૃષિ મશીનરીની સામે લોકો અને અવરોધો પર નજર રાખવાની જરૂર છે.આવશ્યક છે: ...
    વધુ વાંચો